ВІСНИК КНУТД

Розміщення журналу у базах даних наукових публікацій

Редакція проводить безперервну роботу з включення журналу в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази задля входження в світовий науковий інформаційно-комунікативний простір, а також підвищення рейтингу журналу та індексів цитування наших авторів.

Розміщення «Вісник КНУТД» в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:


                        

                    http://www.irbis-nbuv.gov.ua/irbis_staff/images/logo_nbuv.gif

                         http://ijrpb.com/01/clip_image044.jpg

http://www.jifactor.org/images/logo.png http://oaji.net/system_img/oaji.gif            

Infobase Index              http://www.citefactor.org/themes/site/default/images/logo.png