ВІСНИК КНУТД

Редакційна колегія

ВІДОМОСТІ ПРО ЧЛЕНІВ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ 

наукового фахового журналу 

«Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design»

СЕРІЯ «ТЕХНІЧНІ НАУКИ»


Грищенко Іван Михайлович – доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти Україниголовний редактор.

Каплун Віктор Володимирович – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України - заступник головного редактора.

СЕКЦІЯ: МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ. РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 

Панасюк Ігор Васильович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри техногенної безпеки та тепломасообмінних процесів, КНУТД – відповідальний редактор секції.

Злотенко Борис Миколайович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електромеханiчних систем, КНУТД – заступник відповідального редактора секції.

 

Денисюк Сергій Петрович – доктор технічних наук, професор, директор інституту енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ «КПІ».

Жуйков Валерій Якович – доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедрою промислової електроніки, декан факультету електроніки, НТУУ «КПІ».

Задерей Петро Васильович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики, КНУТД.

Каплун Віктор Володимирович – доктор технічних наук, професор кафедри електроніки та електротехніки, проректор з наукової та інноваційної діяльності, КНУТД.

Хоменко Володимир Григорович – кандидат технічних наук, доцент кафедри електрохімічної енергетики та хімії, КНУТД.

Чабан Віталій Васильович – доктор технічних наук, професор кафедри прикладної механіки та машин, проректор з науково-педагогічної та міжнародної діяльності, КНУТД.

Шавьолкін Олександр Олексійович – доктор технічних наук, професор кафедри електроніки та електротехніки, КНУТД.

Шведчикова Ірина Олексіївна – доктор технічних наук, професор кафедри електроніки та електротехніки, КНУТД.

Grmela Lubomír – professor, Ing., CSc., Brno University of Technology, Czech Republic.

Litvine Igor – professor, Phd, Nelson Mandela Metropolitan University, South Africa.

 

СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ІНДУСТРІЇ МОДИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТЕКСТИЛЮ, ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ

Березненко Сергій Миколайовичдоктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів КНУТД – відповідальний редактор секції.

Галавська Людмила Євгеніївна – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри технології трикотажного виробництва, КНУТД – заступник відповідального редактора секції.

 

Гараніна Ольга Олександрівна – доктор технічних наук, доцент кафедри матеріалознавства, експертизи текстильних матеріалів, КНУТД.

Гаркавенко Світлана Степанівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри конструювання і технології виробів із шкіри, проректор з освітньої діяльності, КНУТД.

Здоренко Валерій Георгійович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки, КНУТД.

Кизимчук Олена Павлівна - доктор технічних наук, професор кафедри технології трикотажного виробництва, КНУТД.

Лукаш Д. – доктор технічних наук (Чехія).

Славінська Алла Людвигівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів, ХНУ.

Супрун Наталія Петрівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів, КНУТД.

Пелик Леся Василівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів, Львівський тоговельно-економічний університет.

СЕКЦІЯ: ХІМІЧНІ ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Барсуков В'ячеслав Зіновійович – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри електрохімічної енергетики та хімії, КНУТД відповідальний редактор секції.

Плаван Вікторія Петрівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон, КНУТД - заступник відповідального редактора секції.

 

Астрелін Ігор Михайлович – доктор технічних наук, професор, декан хіміко-технологічного факультету, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

Баула Ольга Петрівна – кандидат хімічних наук, доцент, декан факультету хімічних та біофармацевтичних технологій, КНУТД.

Бессарабов Володимир Іванович, кандидат хімічних наук, доцент кафедри промислової фармації, КНУТД.

Білошенко Віктор Олександрович – доктор технічних наук, професор, заступник директора, Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України.

Воронов Станіслав Андрійович – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії, Національний університет «Львівська політехніка».

Данилкович Анатолій Григорович – доктор технічних наук, професор кафедри біотехнології, шкіри та хутра, КНУТД.

Загорій Гліб Володимирович – доктор фармацевтичних наук, генеральний директор ПРАТ «Дарниця».

Картель Микола Тимофійович – доктор хімічних наук, професор, академік НАН України.

Касьян Едуард Євгенович – доктор технічних наук, професор кафедри біотехнології, шкіри та хутра, КНУТД.

Кузьмінський Євген Васильович – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри екобіотехнології та біоенергетики НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

Левицький Володимир Євстахович – доктор технічних наук, професор, Національний університет «Львівська політехніка».

Ліщук Віктор Іванович – доктор технічних наук, професор, генеральний директор ПАТ «Чинбар».

Савченко Богдан Михайлович – доктор технічних наук, професор кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон, КНУТД.

Скорохода Володимир Йосипович – доктор технічних наук, професор, Національний університет «Львівська політехніка».

Страшний Владислав Володимирович – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри промислової фармації, КНУТД.

Суберляк Олег Володимирович – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімічної технології переробки пластмас, Національний університет «Львівська політехніка».

Тихонов Олександр Іванович – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри технології парфумерно-косметичних засобів, Національний фармацевтичний університет.

Jaskuła Marian – professor, Faculty of Chemistry, Head of Electrochemistry Group, Jagiellonian University, Cracow (Poland).

Valeika Virgilijus  – professor, PhD, Department of Physical and Inorganic Chemistry, Kaunas University of Technology, Kaunas (Lithuania).

 

 

Василенко Вікторія Миколаївна – відповідальний секретар редакційної колегії, кандидат технічних наук, КНУТД.