ВІСНИК КНУТД

Архів

ВІСНИК
Київського національного університету технологій та дизайну


Архів на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 


       № 1 (94, 95), 2016       №5 (102), 2016      №1 (106), 2017      № 4 (112), 2017        № 1 (118), 2018    

       № 2 (96, 97), 2016       №6 (104), 2016      №2 (108), 2017      № 5 (114), 2017        № 2 (120), 2018

       № 3 (98, 99), 2016                                     №3 (110), 2017      № 6 (116),2017      

                                                                                        

       № 4 (100, 101), 2016


       № 1 (82, 83), 2015                    № 4 (88, 89), 2015

       № 2 (84, 85), 2015                    № 5 (90, 91), 2015

       № 3 (86, 87), 2015                    № 6 (92, 93), 2015


№ 6 (80, 81), 2014

№ 6 (74), 2013

№ 6 (68), 2012

№ 6 (62), 2011

№ 5 (79), 2014

№ 5 (73), 2013

№ 5 (67), 2012

№ 5 (61), 2011

№ 4 (78), 2014

№ 4 (72), 2013

№ 4 (66), 2012

№ 4 (60), 2011

№ 3 (77), 2014

№ 3 (71), 2013

№ 3 (65), 2012

№ 3 (59), 2011

№ 2 (76), 2014

№ 2 (70), 2013

№ 2 (64), 2012

№ 2 (58), 2011

№ 1 (75), 2014

№ 1 (69), 2013

№ 1 (63), 2012

№ 1 (57), 2011

2010

№ 6 (56), 2010

№ 6 (50), 2009

№ 6 (44), 2008

№ 6 (38), 2007

№ 5 (55), 2010

№ 5 (49), 2009

№ 5 (43), 2008

№ 5 (37), 2007

№ 4 (54), 2010

№ 4 (48), 2009

№ 4 (42), 2008

№ 4 (36), 2007

№ 3 (53), 2010

№ 3 (47), 2009

№ 3 (41), 2008

№ 3 (35), 2007

№ 2 (52), 2010

№ 2 (46), 2009

№ 2 (40), 2008

№ 2 (34), 2007

№ 1 (51), 2010

№ 1 (45), 2009

№ 1 (39), 2008

№ 1 (33), 2007

2010

  Передплатити або придбати окремі примірники видання наукового фахового журналу «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну» можна:

   - безпосередньо через редакцію, звернувшись за адресою:

     вул. Немировича-Данченка, 2, к. 1-0252,

     м. Київ, Україна, 01011

     тел.: +38 (044) 256-29-86

       e-mail:

     www.knutd.com.ua

   - у будь-якому поштовому відділенні України за «Каталогом видань України» - передплатний індекс 91443