ВІСНИК КНУТД

Фаховий науковий журнал «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну»
Журнал «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design» («Вісник КНУТД») – рецензований науковий журнал з відкритим доступом, призначений для публікації оригінальних, інноваційних, новітніх та високоякісних наукових статей з широким спектром охоплення проблем, пов'язаних з розвитком легкої промисловості  та споріднених і суміжних галузей. До друку приймаються статті, які не були опубліковані раніше і не розглядаються в інших виданнях, а також мають принципове наукове, теоретичне та практичне значення та є результатом оригінальних наукових досліджень.

     Тематична спрямованість журналу Вісник КНУТД серія "Технічні науки":

      СЕКЦІЯ: МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ. РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ;

      СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ІНДУСТРІЇ МОДИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТЕКСТИЛЮ, ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ;

      СЕКЦІЯ: ХІМІЧНІ ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ.

 Видання орієнтоване на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також науково-практичних працівників і фахівців відповідних галузей промисловості.

    ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАННЯ

     Засновник: Київський національний університет технологій та дизайну.
     Рік заснування – 1958. Перереєстровано – у грудні 1999 р.
     Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: серія КВ №19330–9130 ПР від 08.08.2012 р.
     Передплатний індекс журналу в каталозі видань України – 91443;
     Фахова реєстрація: Згідно наказу МОН України від 13.07.2015 №747 (додаток 17), Вісник Київського національного університету технологій та дизайну включено до переліку фахових видань з технічних та економічних наук.
     Журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж).  ISSN: 1813-6796

     З 2018 року кожному опублікованому матеріалу присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier):

     DOI журналу – DOI: 10.30857/1813-6796

     DOI випуску – DOI: 10.30857/1813-6796.%YEAR.%Issue

     DOI статті – DOI: 10.30857/1813-6796.%YEAR.%Issue.%N

     де %YEAR – рік видання випуску; %Issue – номер випуску; %N – порядковий номер статті за змістом випуску.

   Періодичність виходу: 6 разів на рік
   Мови видання: українська, російська, англійська
   Обсяг: 100-160 сторінок

     Журнал знаходиться у відкритому доступі.