ВІСНИК КНУТД

Поточний номер

http://www.govopps.co.uk/wp-content/uploads/2012/08/report_13074203Sml.jpg


Вісник Київського національного університету технологій та дизайну

             Вісник КНУТД № 6 (116), 2017

Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів, а також за якість перекладу.